Citace podle ČSN ISO 690

Tahal, Radek. Základní metody sběru primárních dat v marketingovém výzkumu. Vydání první. Praha: C.H. Beck, 2015. 99 stran. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-585-5.

Citace podle APA

Tahal, R. (2015). Základní metody sběru primárních dat v marketingovém výzkumu (Vydání první.). Praha: C.H. Beck.

Styl Chicago

Tahal, Radek. Základní Metody Sběru Primárních Dat V Marketingovém Výzkumu. Vydání první. Praha: C.H. Beck, 2015.

Citace podle MLA

Tahal, Radek. Základní Metody Sběru Primárních Dat V Marketingovém Výzkumu. Vydání první. Praha: C.H. Beck, 2015.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích