Citace podle ČSN ISO 690

Štědroň, Bohumír a kol. Manažerské rozhodování v praxi. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015. xxv, 275 stran. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-587-9.

Citace podle APA

Štědroň, B., & Handlíř, J. (2015). Manažerské rozhodování v praxi (Vydání první.). V Praze: C.H. Beck.

Styl Chicago

Štědroň, Bohumír, and Jiří Handlíř. Manažerské Rozhodování V Praxi. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015.

Citace podle MLA

Štědroň, Bohumír, and Jiří Handlíř. Manažerské Rozhodování V Praxi. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích