Citace podle ČSN ISO 690

Klíma, Jan. Dějiny Guineje-Bissau. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 249 stran. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-376-1.

Citace podle APA

Klíma, J. (2015). Dějiny Guineje-Bissau (Vydání první.). Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny.

Styl Chicago

Klíma, Jan. Dějiny Guineje-Bissau. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015.

Citace podle MLA

Klíma, Jan. Dějiny Guineje-Bissau. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích