Citace podle ČSN ISO 690

Roubíčková, Jaroslava a kol. Účetnictví I. - sbírka příkladů a úloh k procvičení. Vydání první. Praha: Oeconomica, 2015. 100 stran. Vysokoškolská skripta. ISBN 978-80-245-2128-2.

Citace podle APA

Roubíčková, J. (2015). Účetnictví I. - sbírka příkladů a úloh k procvičení (Vydání první.). Praha: Oeconomica.

Styl Chicago

Roubíčková, Jaroslava. Účetnictví I. - Sbírka Příkladů a úloh K Procvičení. Vydání první. Praha: Oeconomica, 2015.

Citace podle MLA

Roubíčková, Jaroslava. Účetnictví I. - Sbírka Příkladů a úloh K Procvičení. Vydání první. Praha: Oeconomica, 2015.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích