Citace podle ČSN ISO 690

Šubrt, Tomáš a kol. Ekonomicko-matematické metody. 2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. 331 stran. ISBN 978-80-7380-563-0.

Citace podle APA

Šubrt, T. (2015). Ekonomicko-matematické metody (2. upravené vydání.). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o..

Styl Chicago

Šubrt, Tomáš. Ekonomicko-matematické Metody. 2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015.

Citace podle MLA

Šubrt, Tomáš. Ekonomicko-matematické Metody. 2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích