Citace podle ČSN ISO 690

Karlíček, Miroslav a kol. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 221 stran. ISBN 978-80-247-5769-8.

Citace podle APA

Karlíček, M. (2016). Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu (2., aktualizované a doplněné vydání.). Praha: Grada Publishing.

Styl Chicago

Karlíček, Miroslav. Marketingová Komunikace: Jak Komunikovat Na Našem Trhu. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016.

Citace podle MLA

Karlíček, Miroslav. Marketingová Komunikace: Jak Komunikovat Na Našem Trhu. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích