Citace podle ČSN ISO 690

Doležal, Jan a kol. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardů. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 418 stran. Expert. ISBN 978-80-247-5620-2.

Citace podle APA

Doležal, J. (2016). Projektový management: Komplexně, prakticky a podle světových standardů (První vydání.). Praha: Grada Publishing.

Styl Chicago

Doležal, Jan. Projektový Management: Komplexně, Prakticky a Podle Světových Standardů. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2016.

Citace podle MLA

Doležal, Jan. Projektový Management: Komplexně, Prakticky a Podle Světových Standardů. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2016.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích