Citace podle ČSN ISO 690

Veber, Jaromír a kol. Management inovací. Praha: Management Press, 2016. 288 stran. ISBN 978-80-7261-423-3.

Citace podle APA

Veber, J. (2016). Management inovací. Praha: Management Press.

Styl Chicago

Veber, Jaromír. Management Inovací. Praha: Management Press, 2016.

Citace podle MLA

Veber, Jaromír. Management Inovací. Praha: Management Press, 2016.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích