Vybrané aspekty rozvoje informační společnosti pro podnikatelské příležitosti v ČR

Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Coufal, Libor (Autor práce)
Další autoři: Sigmund, Tomáš (Vedoucí práce), Galba, Alexander (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2016
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura