Citace podle ČSN ISO 690

Holman, Robert a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 4. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. xxv, 539 stran. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-641-8.

Citace podle APA

Holman, R. (2017). Dějiny ekonomického myšlení (4. vydání.). V Praze: C.H. Beck.

Styl Chicago

Holman, Robert. Dějiny Ekonomického Myšlení. 4. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017.

Citace podle MLA

Holman, Robert. Dějiny Ekonomického Myšlení. 4. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích