Citace podle ČSN ISO 690

Kalouda, František. Finanční analýza a řízení podniku. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. 328 stran. ISBN 978-80-7380-646-0.

Citace podle APA

Kalouda, F. (2017). Finanční analýza a řízení podniku (3. rozšířené vydání.). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o..

Styl Chicago

Kalouda, František. Finanční Analýza a řízení Podniku. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017.

Citace podle MLA

Kalouda, František. Finanční Analýza a řízení Podniku. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích