Citace podle ČSN ISO 690

Wilcox, Mark. Effective talent management: aligning strategy, people and performance [online]. Abingdom, Oxon: Routledge, 2016. A Gower book [cit. 2022-07-31]. ISBN 9781472464323. Dostupné z: https://login.zdroje.vse.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=1249106.

Citace podle APA

Wilcox, M. (2016). Effective talent management: Aligning strategy, people and performance. Abingdom, Oxon ; New York, NY: Routledge.

Styl Chicago

Wilcox, Mark. Effective Talent Management: Aligning Strategy, People and Performance. Abingdom, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2016.

Citace podle MLA

Wilcox, Mark. Effective Talent Management: Aligning Strategy, People and Performance. Abingdom, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2016.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích