Citace podle ČSN ISO 690

Berend, T. Iván (Tibor Iván). An economic history of twentieth-century Europe: economic regimes from laissez-faire to globalization [online]. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2016 [cit. 2022-11-20]. ISBN 9781316479889. Dostupné z: https://login.zdroje.vse.cz/login?url=https://doi.org/10.1017/CBO9781316479889.

Citace podle APA

Berend, T. I. (. I. (2016). An economic history of twentieth-century Europe: Economic regimes from laissez-faire to globalization (Second edition.). Cambridge: Cambridge University Press.

Styl Chicago

Berend, T. Iván (Tibor Iván). An Economic History of Twentieth-century Europe: Economic Regimes From Laissez-faire to Globalization. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Citace podle MLA

Berend, T. Iván (Tibor Iván). An Economic History of Twentieth-century Europe: Economic Regimes From Laissez-faire to Globalization. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích