Citace podle ČSN ISO 690

Kellogg on branding in a hyper-connected world [online]. Hoboken, New Jersey: Wiley, [2019], ©2019 [cit. 2022-12-04]. ISBN 9781119533283. Dostupné z: https://ebookcentral.proquest.com/lib/vsep/detail.action?docID=5741223.

Citace podle APA

Tybout, A. M., & Calkins, T. (2019). Kellogg on branding in a hyper-connected world. Hoboken, New Jersey: Wiley.

Styl Chicago

Tybout, Alice M.,, and Tim Calkins. Kellogg On Branding in a Hyper-connected World. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2019.

Citace podle MLA

Tybout, Alice M.,, and Tim Calkins. Kellogg On Branding in a Hyper-connected World. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2019.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích