Citace podle ČSN ISO 690

Dispute settlement reports 2018. Volume II, Pages 603-1164. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Citace podle APA

(2020). Dispute settlement reports 2018. Cambridge: Cambridge University Press.

Styl Chicago

Dispute Settlement Reports 2018. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Citace podle MLA

Dispute Settlement Reports 2018. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích