Citace podle ČSN ISO 690

Banks on the brink: global capital, securities markets, and the political roots of financial crises. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Citace podle APA

Copelovitch, M. S. (2020). Banks on the brink: Global capital, securities markets, and the political roots of financial crises. Cambridge: Cambridge University Press.

Styl Chicago

Copelovitch, Mark S. Banks On the Brink: Global Capital, Securities Markets, and the Political Roots of Financial Crises. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Citace podle MLA

Copelovitch, Mark S. Banks On the Brink: Global Capital, Securities Markets, and the Political Roots of Financial Crises. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích