Citace podle ČSN ISO 690

Monetary theory and policy from Hume and Smith to Wicksell: money, credit, and the economy. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Citace podle APA

Arnon, A. (2011). Monetary theory and policy from Hume and Smith to Wicksell: Money, credit, and the economy. Cambridge: Cambridge University Press.

Styl Chicago

Arnon, Arie. Monetary Theory and Policy From Hume and Smith to Wicksell: Money, Credit, and the Economy. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Citace podle MLA

Arnon, Arie. Monetary Theory and Policy From Hume and Smith to Wicksell: Money, Credit, and the Economy. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích