Citace podle ČSN ISO 690

Saunders, Mark. Research methods for business students [online]. Seventh edition. New York: Pearson Education, 2015 [cit. 2022-07-31]. ISBN 9781292016641. Dostupné z: https://login.zdroje.vse.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=1419381.

Citace podle APA

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2015). Research methods for business students (Seventh edition.). New York: Pearson Education.

Styl Chicago

Saunders, Mark, Philip Lewis, and Adrian Thornhill. Research Methods for Business Students. Seventh edition. New York: Pearson Education, 2015.

Citace podle MLA

Saunders, Mark, Philip Lewis, and Adrian Thornhill. Research Methods for Business Students. Seventh edition. New York: Pearson Education, 2015.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích