Citace podle ČSN ISO 690

Sommerville, Ian. Software engineering [online]. Tenth edition, Global edition. Boston: Pearson Education Limited, 2016 [cit. 2022-07-31]. ISBN 9781292096148. Dostupné z: https://login.zdroje.vse.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=1419684.

Citace podle APA

Sommerville, I. (2016). Software engineering (Tenth edition, Global edition.). Boston: Pearson Education Limited.

Styl Chicago

Sommerville, Ian. Software Engineering. Tenth edition, Global edition. Boston: Pearson Education Limited, 2016.

Citace podle MLA

Sommerville, Ian. Software Engineering. Tenth edition, Global edition. Boston: Pearson Education Limited, 2016.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích