Citace podle ČSN ISO 690

Spojené státy americké. Executive Office of the President. A new foundation for American greatness: budget of the U.S. Government: fiscal year 2018 [CD-ROM]. Washington, D.C.: Executive Office of the President, Office of Management and Budget, 2018.

Citace podle APA

(2018). A new foundation for American greatness: Budget of the U.S. Government : fiscal year 2018. Washington, D.C.: Executive Office of the President, Office of Management and Budget.

Styl Chicago

A New Foundation for American Greatness: Budget of the U.S. Government : Fiscal Year 2018. Washington, D.C.: Executive Office of the President, Office of Management and Budget, 2018.

Citace podle MLA

A New Foundation for American Greatness: Budget of the U.S. Government : Fiscal Year 2018. Washington, D.C.: Executive Office of the President, Office of Management and Budget, 2018.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích