Citace podle ČSN ISO 690

Berghoff, Hartmut, ed. a Rischbieter, Laura, ed. Public debt and financialization after 1945. München: C.H. Beck, 2017. strany 456-579.

Citace podle APA

Berghoff, H., & Rischbieter, L. (2017). Public debt and financialization after 1945. München: C.H. Beck.

Styl Chicago

Berghoff, Hartmut, and Laura Rischbieter. Public Debt and Financialization After 1945. München: C.H. Beck, 2017.

Citace podle MLA

Berghoff, Hartmut, and Laura Rischbieter. Public Debt and Financialization After 1945. München: C.H. Beck, 2017.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích