Citace podle ČSN ISO 690

Černý, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup: pragmatistická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. Vydání druhé, přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 206 stran. ISBN 978-80-210-9233-4.

Citace podle APA

Černý, M. (2019). Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup: Pragmatistická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace (Vydání druhé, přepracované.). Brno: Masarykova univerzita.

Styl Chicago

Černý, Michal. Digitální Informační Kurátorství Jako Univerzální Edukační Přístup: Pragmatistická Edukační Teorie a Její Prakticko-výzkumná Implementace. Vydání druhé, přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2019.

Citace podle MLA

Černý, Michal. Digitální Informační Kurátorství Jako Univerzální Edukační Přístup: Pragmatistická Edukační Teorie a Její Prakticko-výzkumná Implementace. Vydání druhé, přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2019.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích