Citace podle ČSN ISO 690

Kindl, Jiří a kol. Soutěžní právo. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2021. xxxvi, 975 stran. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-806-1.

Citace podle APA

Kindl, J. (2021). Soutěžní právo (3. vydání.). V Praze: C.H. Beck.

Styl Chicago

Kindl, Jiří. Soutěžní Právo. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2021.

Citace podle MLA

Kindl, Jiří. Soutěžní Právo. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2021.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích