Citace podle ČSN ISO 690

Gombár, Eduard, Bareš, Ladislav a Veselý, Rudolf. Dějiny Egypta. Druhé, upravené a rozšířené vydání. Praha: NLN, s.r.o., 2021. 848 stran. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-798-1.

Citace podle APA

Gombár, E. (2021). Dějiny Egypta (Druhé, upravené a rozšířené vydání.). Praha: NLN, s.r.o..

Styl Chicago

Gombár, Eduard. Dějiny Egypta. Druhé, upravené a rozšířené vydání. Praha: NLN, s.r.o., 2021.

Citace podle MLA

Gombár, Eduard. Dějiny Egypta. Druhé, upravené a rozšířené vydání. Praha: NLN, s.r.o., 2021.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích