Citace podle ČSN ISO 690

Moin, S. M. A. Brand storytelling in the digital age: theories, practice and application [online]. Cham, Switzerland: Springer, [2020], ©2020 [cit. 2022-11-21]. ISBN 9783030590857. Dostupné z: https://ebookcentral.proquest.com/lib/vsep/detail.action?docID=6381006.

Citace podle APA

Moin, S. M. A. (2020). Brand storytelling in the digital age: Theories, practice and application. Cham, Switzerland: Springer : Palgrave Macmillan.

Styl Chicago

Moin, S. M. A.. Brand Storytelling in the Digital Age: Theories, Practice and Application. Cham, Switzerland: Springer : Palgrave Macmillan, 2020.

Citace podle MLA

Moin, S. M. A.. Brand Storytelling in the Digital Age: Theories, Practice and Application. Cham, Switzerland: Springer : Palgrave Macmillan, 2020.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích