Citace podle ČSN ISO 690

Pilátová, Jana a kol. Daňová evidence: komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ: daň z příjmů, vazby na účetní předpisy, daň z přidané hodnoty, daň silniční, daň z nemovitých věcí, sociální pojištění, zdravotní pojištění. 13. aktualizované vydání. Olomouc: Nakladatelství ANAG, [2022], ©2022. 351 stran. Daně. ISBN 978-80-7554-356-1.

Citace podle APA

Pilátová, J. (2022). Daňová evidence: Komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ : daň z příjmů, vazby na účetní předpisy, daň z přidané hodnoty, daň silniční, daň z nemovitých věcí, sociální pojištění, zdravotní pojištění (13. aktualizované vydání.). Olomouc: Nakladatelství ANAG.

Styl Chicago

Pilátová, Jana. Daňová Evidence: Komplexní řešení Problematiky Daňové Evidence Pro OSVČ : Daň Z Příjmů, Vazby Na účetní Předpisy, Daň Z Přidané Hodnoty, Daň Silniční, Daň Z Nemovitých Věcí, Sociální Pojištění, Zdravotní Pojištění. 13. aktualizované vydání. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2022.

Citace podle MLA

Pilátová, Jana. Daňová Evidence: Komplexní řešení Problematiky Daňové Evidence Pro OSVČ : Daň Z Příjmů, Vazby Na účetní Předpisy, Daň Z Přidané Hodnoty, Daň Silniční, Daň Z Nemovitých Věcí, Sociální Pojištění, Zdravotní Pojištění. 13. aktualizované vydání. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2022.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích