Citace podle ČSN ISO 690

Sotolářová, Daniella Sarah, Růžička, Miroslav a Sotolář, Alexander. Trestněprávní ochrana finančních zájmů Evropské unie. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2022. xviii, 556 stran. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-868-9.

Citace podle APA

Sotolářová, D. S. (2022). Trestněprávní ochrana finančních zájmů Evropské unie (Vydání první.). V Praze: C.H. Beck.

Styl Chicago

Sotolářová, Daniella Sarah. Trestněprávní Ochrana Finančních Zájmů Evropské Unie. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2022.

Citace podle MLA

Sotolářová, Daniella Sarah. Trestněprávní Ochrana Finančních Zájmů Evropské Unie. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2022.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích