Citace podle ČSN ISO 690

Scholz, Lucie. Brand management and marketing of luxury goods [online]. Hamburg, Germany: Anchor Academic Publishing, 2014, ©2014 [cit. 2022-11-27]. ISBN 9783954896936. Dostupné z: https://ebookcentral.proquest.com/lib/vsep/detail.action?docID=1640313.

Citace podle APA

Scholz, L. (2014). Brand management and marketing of luxury goods. Hamburg, Germany: Anchor Academic Publishing.

Styl Chicago

Scholz, Lucie. Brand Management and Marketing of Luxury Goods. Hamburg, Germany: Anchor Academic Publishing, 2014.

Citace podle MLA

Scholz, Lucie. Brand Management and Marketing of Luxury Goods. Hamburg, Germany: Anchor Academic Publishing, 2014.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích