Význam zahraničního obchodu pro španělskou ekonomiku v letech 1939-1953 se zaměřením na hospodářsko-politickou spolupráci s USA

Podrobná bibliografie
Další autoři: Pivoda, Petr (Autor práce), Johnson, Zdenka, 1983- (Vedoucí práce), Burianová, Tereza (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Obsahem této práce je analýza hospodářsko-politické spolupráce frankistického Španělska se Spojenými státy v období od roku 1939 do roku 1953. Teoretická část se zaměřuje na charakterizování válečné ekonomiky a zahraničního obchodu španělského autoritativního režimu. Praktická část prezentuje analýzu vzájemné spolupráce zejména zahraniční obchod během obou období a následně je mezi sebou komparuje. Cílem práce je potvrzení hypotézy, zda se španělské ekonomice vyplatilo spolupracovat se Spojenými státy americkými. Dále pak zodpovědět otázku jaké byly přínosy pro španělskou ekonomiku se vzájemného obchodu s USA. Z komparace obou období vyplývá značná změna struktury i objemu zahraničního obchodu mezi Španělskem a Spojenými státy americkými. Odpověď na otázku významu spolupráce pro Španělsko bezprostředně po válce vychází z poválečného dění v Evropě. Zejména z faktu, že Španělsko bylo vyloučeno z Marshallova plánu a procházelo hlubokou ekonomickou krizí. Přínosem této práce je zpracování tématu, které není českými historiky ani ekonomy detailně rozpracováno. Téma by však mělo být předmětem dalšího hlubšího zkoumání i na základě jiných než doposud zpracovaných ukazatelů.
Poznámka:Vedoucí práce: Zdenka Johnson
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii