Analýza zavedení slovenské formy bankovní daně v České republice na základě dat z let 2014-2020

Podrobná bibliografie
Další autoři: Vrubel, Marek (Autor práce), Štípek, Vladimír (Vedoucí práce), Štěpánek, Pavel (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Diplomová práce se zabývá analýzou potenciálního zavedení slovenské formy bankovní daně v České republice mezi lety 2014-2020. Bankovní daň byla velmi diskutovaným tématem, v minulosti měla uhradit náklady způsobené finanční krizí v roce 2008. Dnes vzhledem k růstu nákladů spojených s onemocněním COVID-19 je možné očekávat reformu daňového systému a novinkou by mohlo být zavedení daně ve finančním sektoru. Na základě provedené analýzy účetních závěrek pěti největších komerčních bank působících v České republice mezi lety 2014-2020 bylo zjištěno, že za celé zkoumané období by stát vybral 114 mld. Kč, roční příjem by byl ve výši necelých 16,3 mld. Kč a bankám by v průměru poklesl roční zisk o 31 %. Vybrané výnosy z bankovní daně by neměly mít podstatný vliv na příjmy veřejného rozpočtu České republiky. Na závěr je provedena SWOT analýza, ze které lze vyvodit dominanci negativních dopadů nad pozitivními. Se zavedením bankovní daně by mohlo dojít ke zvýšení úrokové míry, zdražení finančních služeb, přenesení nákladů na klienty bank a odliv bankovních institucí z českého finančního trhu. Společně s dalšími hrozbami, jako je zvýšení morálního hazardu u bank, růstu nezaměstnanosti v bankovním sektoru nebo ztráta investiční atraktivity, by zavedená daň mohla ohrozit stabilitu zdravého českého finančního sektoru.
Poznámka:Vedoucí práce: Vladimír Štípek
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii