Vliv čínských přímých zahraničních investic na ekonomický růst subsaharské Afriky v letech 2003-2020

Podrobná bibliografie
Další autoři: Nastoupil, Michal (Autor práce), Loužek, Marek, 1975- (Vedoucí práce), Ševčíková, Michaela (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Diplomová práce zkoumá na základě analýzy panelových dat vliv čínských přímých zahraničních investic (PZI) na ekonomický růst a exportní výkonnost 41 zemí subsaharské Afriky v letech 2003-2020. Za poslední dvě desetiletí se čínské PZI v subsaharské Africe značně navýšily. Podle růstové teorie vede nárůst investic ve svém důsledku ke zvýšení ekonomického růstu. Analyzovaná data byla získána z Ministerstva obchodu Čínské lidové republiky (MOFCOM) a databáze World Development Indicators (WDI) Světové banky. Výsledky analýzy naznačují, že PZI z Číny nejsou pro ekonomický růst v zemích subsaharské Afriky významné. Na ekonomický růst mají pozitivní a významný vliv lidský kapitál, otevřenost obchodu a domácí investice. Inflace má na druhou stranu negativní dopad na ekonomický růst. Výsledky dále naznačují, že čínské PZI s největší pravděpodobností nemají významný dopad na exportní výkonnost zemí subsaharské Afriky.
Poznámka:Vedoucí práce: Marek Loužek
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii