Vliv hospodářského cyklu na míru rozvodovosti v zemích EU

Podrobná bibliografie
Další autoři: Mikhailova, Alena (Autor práce), Čihák, Jakub (Vedoucí práce), Chytilová, Helena (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura