Vládní výdaje na obranu Československa v letech 1930-1938

Podrobná bibliografie
Další autoři: Hrochová, Alice (Autor práce), Burianová, Tereza (Vedoucí práce), Váňa, Daniel (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Cílem bakalářské práce bylo analyzovat rozsah a strukturu vládních výdajů na obranu v Československu v období 30. let 20. století včetně faktorů, které výši a strukturu těchto výdajů ve sledovaném období ovlivňovaly. Hlavní hypotézu, že se výdaje na obranu v souvislosti s obrannou politikou Československa ve 30. letech zvyšovaly a významně se podílely na růstu odvětví zbrojní výroby, se podařilo potvrdit. Od roku 1934 docházelo k růstu těchto výdajů v souvislosti s rostoucím mezinárodním napětím. Jejich financování probíhalo prostřednictvím státního rozpočtu, ale vzhledem k jejich razantnímu navyšování i prostřednictvím dalších fondů či státních půjček. Se zvyšováním výdajů na zbrojení souvisel dle závěrů práce také rozvoj odvětví zbrojní výroby, pokles nezaměstnanosti a růst HDP.
Poznámka:Vedoucí práce: Tereza Burianová
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii