Analýza rozvoje paliativní péče v Královéhradeckém kraji v roce 2021

Podrobná bibliografie
Další autoři: Kropáčková, Natálie (Autor práce), Barák, Vladimír (Vedoucí práce), Johanis, Milan (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura