Vplyv zavedenia eura na slovenskú ekonomiku

Podrobná bibliografie
Další autoři: Šoffa, Adam (Autor práce), Máslo, Lukáš Augustin, 1985- (Vedoucí práce), Potužák, Pavel (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:slovenština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Cieľom tejto bakalárskej práce je skúmanie vplyvu prijatia eura na slovenskú ekonomiku. Teoretická časť obsahuje proces prijatia eura na Slovensku, vysvetlenie optimálnej menovej oblasti, nominálnu a reálnu konvergenciu a argumenty proti prijatiu eura a pre prijatie eura na Slovensko. Hlavný cieľ teoretickej práce je predstaviť situáciu Slovenska pred prijatím eura a čo znamená prijatie eura pre Slovensko. V empirickej časti práce sú predstavené jednotlivé modely a je určená základna hypotéza. Najprv sú použité jednoduché modely panelových dat v ktorých sa pozoruje efekt prijatia eura na krajiny ktoré sú už súčasťou eurozóny. Následne je použitý zložitejší a výdatnejší model Difference-in-Differences podľa metodologie štúdie od Abadie, Diamond a Hainmuller (2015). V tomto modely je Slovensko skúmana krajina a Česko kontrólna krajina. Táto analýza použitím všetkých spomenutých modelov, nepotvrdila pozitívne efekty prijatia eura na Slovensko.
Poznámka:Vedoucí práce: Lukáš Augustin Máslo
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii