Fenomén „hot hand“ v MMA

Podrobná bibliografie
Další autoři: Gibiec, Patrik (Autor práce), Kotrba, Vojtěch (Vedoucí práce), Miklánek, Tomáš (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:V této práci zkoumám fenomén „Hot hand“ ve sportu MMA, jinými slovy zkoumám vliv série výher na pravděpodobnost výhry dalšího zápasu. V práci využívám model logistické regresní funkce (logit binary), pomocí které analyzuji vliv série výher v UFC zápasech v období od roku 2010 do roku 2021. Lidé i hráči vnímají sérii úspěšných pokusů jako signál o zvýšené aktuální výkonnosti hráče. Mé zkoumání se snaží zodpovědět otázku, zda série výher může pozitivně ovlivnit pravděpodobnost zápasníka na výhru další. Existence hot hand efektu není v dřívějších článcích zkoumajících tento jev přesvědčivě prokázána. Některá literatura jej zamítá, jiná potvrzuje a některá ho potvrzuje jen za určitých podmínek. Analýzou hot hand efektu jsem v práci došel k závěru, že série aktuálních výher má statisticky signifikantní pozitivní vliv na pravděpodobnost výhry následujícího zápasu.
Poznámka:Vedoucí práce: Vojtěch Kotrba
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii