Analýza české populační politiky v letech 1945-1989 se zaměřením na současné znovuzavedení novomanželských půjček

Podrobná bibliografie
Další autoři: Kořistková, Klára (Autor práce), Vodžák, Milan (Vedoucí práce), Lakotová, Lenka (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Tato práce je zaměřena na analýzu dopadů populačních opatření na vybrané ukazatele porodnosti mezi lety 1945-1989 v Československé republice. V tomto období zde byly zavedeny novomanželské půjčky, které byly poskytovány až do roku 1990. V teoretické části práce jsou představeny základní pojmy týkající se dané problematiky. Dále jsou také uvedeny okolnosti zavádění populačních opatření ve sledovaném období, včetně podrobné charakteristiky zmíněných půjček. Praktická část se věnuje analýze dopadu zavedených propopulačních opatření na vybrané ukazatele porodnosti. Práce si stanovila hypotézu zda novomanželské půjčky mají i v dnešní době své místo v hospodářské a sociální politice státu. Práce využila metodu difference-in-differences, kdy na základě dopadů zavedení zmíněných opatření v prvním období, predikovala dopad při současném obnovení půjček a potvrdila hypotézu práce.
Poznámka:Vedoucí práce: Milan Vodžák
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii