Analýza odvodů České republiky do rozpočtu Evropské unie v letech 2004-2021

Podrobná bibliografie
Další autoři: Váchová, Vendulka (Autor práce), Nebeská, Olga (Vedoucí práce), Zeman, Martin (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Bakalářská práce analyzuje vývoj odvodů České republiky do rozpočtu Evropské unie a čistou pozici vůči unijnímu rozpočtu v letech 2004-2021. Teoretická část charakterizuje unijní rozpočet celkově – jeho základní rysy, historický vývoj a tvorbu. Dále teoretická část popisuje příjmovou stránku rozpočtu EU, tedy vlastní zdroje, kterými jsou: tradiční vlastní zdroje, zdroj založený na DPH, zdroj založený na HND a zdroj založený na nerecyklovaných plastových obalových materiálech. Je nastíněna i výdajová stránka rozpočtu a její hlavní komponenty. Praktická část analyzuje odvody České republiky a následně i příjmy z unijního rozpočtu. Na závěr je analyzována a komparována čistá pozice ČR vůči rozpočtu v jednotlivých letech sledovaného období. Výsledky práce částečně potvrzují stanovenou hypotézu, že pozice České republiky ve vztahu k odvodům do rozpočtu Evropské unie zůstává ve finančním vyjádření z dlouhodobého hlediska stejná.
Poznámka:Vedoucí práce: Olga Nebeská
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii