Elektronické bankovnictví v ČR a jeho možnosti

Podrobná bibliografie
Korporativní autor: Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky
Další autoři: Novák, Miroslav (Autor práce), Matuštík, Ondřej (Vedoucí práce), Široká, Lenka (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2009
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura