Analýza výdajů americké federální vlády na podporu Jižního Vietnamu a jejich vliv na hospodářský vývoj USA v letech 1965-1975

Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Hošková, Kamila (Autor práce)
Další autoři: Johnson, Zdenka, 1983- (Vedoucí práce), Kovář, Martin, 1965- (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2021
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Přiloha k práci
Další údaje
Shrnutí:Diplomová práce se zabývá vlivem amerických federálních výdajů určených na pomoc Jižnímu Vietnamu během vietnamské války na domácí hospodářský vývoj. Cílem práce je zhodnotit vývoj a vliv válečných výdajů federální vlády na hospodářský růst USA v letech 1965-1975 a zjistit, jak významný byl tento vliv. Hypotéza spočívá v tvrzení, že válečné federální výdaje na podporu Jižního Vietnamu měly v období eskalace vietnamské války pozitivní vliv na hospodářský růst USA, a naopak v období zmírnění konfliktu byl jejich hospodářský vliv negativní. V teoretické části práce je popsán vývoj amerického hospodářství a hospodářská politika jednotlivých prezidentských administrativ. Dále je v teoretické části přiblížen vývoj vietnamské války. Praktická část práce se zabývá především analýzou federálních výdajů na pomoc Jižnímu Vietnamu v letech 1965-1975. Tato pomoc se skládá z hospodářské a válečné pomoci. Následuje analýza příspěvků pomoci k hospodářskému růstu a zhodnocení jejich vlivu a významnosti. Na základě syntézy poznatků získaných v průběhu práce je v závěru práce potvrzena testovaná hypotéza.
Poznámka:Vedoucí práce: Zdenka Johnson
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii