Návrh webové aplikace pro internetovou fotobanku

Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Vávra, Ondřej (Autor práce)
Korporativní autor: Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky
Další autoři: Střížová, Vlasta, 1946- (Vedoucí práce), Galba, Alexander (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2012
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Diplomová práce se zabývá návrhem webové aplikace pro internetovou fotobanku, který využívá informační management ke komplexnímu řešení problému. První část práce se zabývá definicí problému a souvisejících oblasti, dále pak teoretickými východisky. Jsou zde vysvětleny pojmy, jež se týkají fotobanky a webových aplikací, shrnuty jsou některé prostředky a technologie tvorby webových aplikací. Jelikož je návrh zaměřen na oblast elektronického prodeje, zaměřuje se zde pozornost na podobu současného elektronického obchodování, statistiky a specifika, která z elektronického nakupování vyplývají. Vybrány jsou také charakteristiky dvou metodik -- metodiky MMDIS, která se zaměřuje na multidimenzionální přístup k návrhu systému a Chacklandovy metodologie měkkých systémů. Metodiky a jejich fáze zde slouží k identifikaci oblastí, na které je třeba se v návrhu zaměřit. V neposlední řadě jsou popsány zásady pro návrh úspěšné webové aplikace a základní části auditu webu, jež je doporučeno v průběhu tvorby aplikace realizovat. Druhá část je zaměřena na komplexní poznání situace, která se týká záměru fotobanky a vytvoření návrhu. Identifikován je předmět podnikání firmy, cíle a strategie organizace. Na základě firemního zadání je představena základní specifikace aplikace a požadovaná funkcionalita. Dále je provedena segmentace potenciálních zákazníků a pomocí systémových přístupů jsou definovány kořenové definice systému. Následuje analýza konkurence a SWOT analýza, jež je provedena ze dvou úhlů přístupu k systému. Zmíněny a shrnuty jsou i ekonomické a technické aspekty návrhu, včetně příjmového modelu. Je provedena procesní analýza systému, identifikovány procesy, jejich infomační potřeba a napojení nových procesů na firmu. Dále se návrh zabývá možnostmi outsourcingu v oblasti řešení úložišt
To je nastíněno z pohledu zákazníka, prodávajícího a z pohledu firmy. Jsou zde prezentovány upravené procesy, jež vznikly procesní analýzou. V rámci upřesnění a pochopení návrhu jsou formulovány otázky a odpovědi, které přibližují fungování systému. Následuje stručné srovnání s konkurenčními projekty a nastínění dalších možností vývoje. Závěr pak obsahuje zhodnocení práce a její přínosy.
Poznámka:Vedoucí práce: Vlasta Střížová
Fyzický popis:?? s. :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii