Finanční krize a metodologie ekonomie

Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Kovanda, Lukáš, 1980- (Autor práce)
Korporativní autor: Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta
Další autoři: Pavlík, Ján, 1956- (Vedoucí práce), Loužek, Marek, 1975- (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2012
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Oponentura
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Práce mapuje zásadní momenty vztahu domény metodologie ekonomie a implikací finanční krize, jež vrcholila v letech 2008 a 2009. Finanční krize je nahlédnuta jako jev, k němuž v nezanedbatelné míře přispělo užívání některých teoretických konceptů ekonomie hlavního proudu, které neadekvátním způsobem uchopují realitu. Jedná se převážně o koncepce, které byly rozvinuty ve druhé polovině dvacátého století, v době vrcholícího přílivu pozitivistických náhledů do metodologie hlavního proudu. Tyto náhledy byly přitom již v té době zásadním způsobem zpochybněny filozofií věd, aniž by ovšem toto zpochybnění bylo ekonomií hlavního proudu v uspokojivé míře reflektováno. Kromě historického expozé je součástí práce rovněž nastínění budoucího vývoje převažující podoby ekonomické teorie, a to prostřednictvím čtyř potenciálních scénářů takového vývoje. Závěr práce je zaměřen specifičtěji a negativně hodnotí šance rakouské a postkeynesovské školy ekonomického myšlení významněji ovlivnit hlavní proud ekonomie v době pokrizové.
Poznámka:Vedoucí práce: Ján Pavlík
Fyzický popis:?? s. :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii