Specifika marketingové komunikace ve farmaceutickém průmyslu

Podrobná bibliografie
Další autoři: Racková, Anna (Autor práce), Olšanová, Květa (Vedoucí práce), Čiháková, Barbara (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura