Porovnání příčin příjmových nerovností mezi muži a ženami v Estonsku a Švédsku

Podrobná bibliografie
Další autoři: Hakrová, Barbora (Autor práce), Sankot, Ondřej, 1988- (Vedoucí práce), Smělá, Monika (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením příčin příjmových nerovností mezi ženami a muži ve dvou zemích Evropské unie, Estonsku a Švédku. Estonsko je zemí s poměrně vysokým rozdílem, kdežto Švédsko patří mezi země s nižším rozdílem v platovém ohodnocení. Práce je členěna do 4 kapiotol. V první kapitole se zabývám obecně platnými příčinami. Druhá kapitola se zaměřuje na obecné politiky, které jsou aplikovány proti konkrétním příčinám příjmových nerovností. Třetí kapitola je zaměřena na konkrétní politiky Evrospké unie. Poslední kapitola je rozdělena do několika částí, první část se zaměřuje na vyhodnocné jednotlivých příčiny v obou zemích na základě literatury, druhá část se potom věnuje komparativní analýze příčin podložené aktuálními daty, na kterou navazuje poslední část, která se zabývá diskusí dat.
Poznámka:Vedoucí práce: Ondřej Sankot
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii