Modelování procesů jako součást business analýzy při zavádění IS

Podrobná bibliografie
Další autoři: Kolář, David (Autor práce), Říhová, Zora, 1948- (Vedoucí práce), Malinová, Ludmila (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2017
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Diplomová práce řeší problematiku modelování podnikových procesů ve vybrané společnosti s vazbou na business analýzu v procesu zavádění nového IS do organizace. Na úvod pojednává práce o oblastech, které mají značný vliv na zavádění změny do podniku. Tento okruh pomůže pochopit návaznosti na metody a nástroje vhodné pro mapování, analýzu procesů a optimalizaci, které jsou uvedeny v dalším okruhu. Praktická část práce pak představuje organizaci, analyzuje ji a vybírá problémové oblasti podniku. Celý pohled je aplikován z projektového hlediska, včetně obsahu jednotlivých fází. Dále se praktická část zabývá zavedením procesního řízení do podniku, které vysvětluje krok po kroku. Výsledkem této části jsou vybrané modely podnikových procesů. V navazující části jsou definovány datové objekty a informační potřeby, které slouží jako podklad pro nastavení workflow v organizaci. V závěru je uvedeno shrnutí a přínosy implementace procesního přístupu pro implementaci systému. Hlavním cílem práce je pak demonstrovat, jak lze pomocí metody modelování procesů připravit nezbytné podklady pro zavádění informačního systému a při tom nenásilně připravit organizaci k přechodu na procesně řízenou organizaci.
Poznámka:Vedoucí práce: Zora Říhová
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii