Politické reformy v Itálii po roce 1990 a jejich dopad na politický systém

Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Benčatová, Kateřina (Autor práce)
Další autoři: Němec, Jan, 1980 srpen 23.- (Vedoucí práce), Ferrarová, Miroslava, 1977- (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2018
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura