Kvantifikace efektu západky fiskální politiky pro nejvýznamnější evropské ekonomiky.

Podrobná bibliografie
Další autoři: Vonášek, Adam (Autor práce), Slaný, Martin, 1982- (Vedoucí práce), Čihák, Jakub (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Tato bakalářská práce se zabývá růstem vládních výdajů v reakci na ekonomickou recesi a zkoumá, zdali tento nárůst má persistentní efekt, který je následně kvantifikován. Tento výzkum je proveden na pěti největších ekonomikách Evropy pomocí ARMA modelů a panelových dat, kde se zkoumá vliv minulých hodnot vládních výdajů na jejich současnou hodnotu. Cílem práce je prokázat hypotézu o persistentním efektu fiskální politiky přijaté během ekonomické recese na budoucí vývoj veřejných financí. Předpoklad je, že autoregresivní koeficient vládních výdajů bude poukazovat na střední až vyšší míru persistence. ARMA modely poskytují pro jednotlivé země míru persistence a podle ní vypočítanou i dekompozici šoku na časovém horizontu až 20 let. Z panelových dat je získán průměrný koeficient persistence s hodnotou 0,935. Jelikož je tento koeficient menší než 1, znamená to, že vládní výdaje sice podléhají dlouhodobé persistenci, ale vliv šoku je časem eliminován.
Poznámka:Vedoucí práce: Martin Slaný
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii