Důvody poklesu členství v odborech v Irsku v období 2006-2016

Podrobná bibliografie
Další autoři: Hlavatý, Martin (Autor práce), Brožová, Dagmar, 1958- (Vedoucí práce), Slaný, Martin, 1982- (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Cílem této bakalářské práce je analýza vlivu jednotlivých proměnných na pokles členství v odborech v Irsku mezi lety 2006 až 2016. Teoretická část je věnována ekonomii odborů, konkrétně odborovým teoriím, kolektivnímu vyjednávání, odborovému kongresu, vývoji odborů a vlivům působícím na rozhodování zaměstnanců o vstupu do odborů. V praktické části jsou testovány hypotézy o vlivu jednotlivých faktorů na pokles členství v odborech. Mezi faktory patří míra cenové inflace, míra mzdové inflace, míra nezaměstnanosti a hustota odborů. Ke zkoumání vlivu byly použity časové řady za období 2006-2016 v ročních intervalech a model adoptovaný od Baina a Elsheikha (1976). Z výsledku analýzy modelu plyne, že mezi exogenní proměnné, které mají statisticky významný vliv na členství v odborech, patří míra mzdové inflace, míra cenové inflace a odborová hustota. Oproti tomu míra nezaměstnanosti patří mezi nezávislé proměnné, které nejsou statisticky významné a lze zamítnout hypotézu o jejím vlivu na členství v odborech v Irsku.
Poznámka:Vedoucí práce: Dagmar Brožová
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii