Description
Summary:Příspěvek k problematice efektivnosti ve státní správě a ve státem vlastněných firmách. Důležitá role rozpočtování a účtování ve státních podnicích. Srovnání státního a soukromého vlastnictví na příkladu evropských drah. Problematika státního dluhu v evropském kontextu
Physical Description:26 s.