Další údaje
Shrnutí:Hodnocení vztahů platební bilance, valuty a domácí cenové hladiny z hlediska monetární teorie. Porovnání poznatků, především kvantitativní teorie peněz, a hospodářské reality na příkladech ze světových hospodářských dějin
Fyzický popis:23 s.